top of page

Norges Danselærer Forbund (NDF)

NDF ble stiftet i 1935 av 18 danselærere som var uteksaminert av Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD).

Initiativtaker til stiftelsen var major Hjalmar Svae som også ble valgt til NDFs første president. NDFs formål var:

1. å heve dansens nivå,

2. å skape enhet i undervisningen

3. å bedre forholdet danselærere imellom.

NDF holdt årlige kongresser for sine medlemmer.

Andre verdenskrig la en demper på virksomheten, men etter krigen tok NDF fatt på nye trender og det ble for alvor blåst liv i danseskolene igjen.

Nye danseorganisasjoner og sammenslutninger dukket opp; Norges Danseråd (samarbeidsforum for amatørorganisasjonene og profesjonelle), Norsk Danselærerunion (NDU – ny profesjonell organisasjon) og en tredje profesjonell forening kalt Danselærernes Landsforbund.  I 1965 etablerte man et samarbeidsforum for de profesjonelle organisasjonene kalt Danselæreorganisasjonens Fellesråd. De profesjonelle organisasjonene samlet seg i 1969 under ett forbund – NDF.

Fra midten av 60-årene ble det viet mye tid til revisjon av den norske danselærerutdanningen. Et annet område som i alle år ble viet tid var forholdet til Norges Amatørdanserforbund (NADU). Fra begynnelsen av 70-årene og frem til sammenslåingen og dannelsen av Norges Danseforbund i 1994 utviklet NDF seg i et høyt tempo. Arbeidet med profilering av dans og danseskoler, avholdelse av dansearrangement, samt arbeid med utdanning og videreutdanning opptok mye av tiden. Organisasjonsmessig endret NDF totalt struktur før sammenslåingen med Norges Sportsdanserforbund i 1994.

Sammenslåing av Norges Sportsdanseforbund og NDF

Arbeidet for et tettere samarbeid mellom Norges Sportsdanseforbund og Norges Danselærerforbund hadde i lang tid vært et sentralt tema og fra 1991 ble dette arbeidet intensivert. Med representanter fra NIF ved forhandlingsbordet sto man overfor et gjennombrudd og fra og med 01.01.1994 var sammenslåingen et faktum og de to organisasjonene gikk sammen under navnet Norges Danseforbund (ND).

Mens Norges Sportsdanseforbund kun organiserte Sportsdans hadde NDF også komiteer for Freestyle/ Discojazz og Swing og Rock`n Roll. Norges Danseforbund bestod derfor av 4 forbund etter sammenslåingen; Norges Sportsdanseforbund, Norges Freestyle/ Discojazzforbund, Norges Swing og Rock`n Rollforbund og Norges Danseskoleforbund.

Splittelse

På Idrettstinget i 2003 ble det vedtatt at kommersielle virksomheter ikke lenger kunne være en del av norsk idrett, fom 01.01.2004 måtte derfor Norges Danseskoleforbund gå ut av ND.

NDF har siden den gang hatt et stadig sterkere ønske om å revitalisere sitt forbund og vi ser i dag at dette ønsket realiseres gjennom stadig økende aktivitet for at NDF skal gjennoppstå som den ledende profesjonelle organisasjonen for dans i Norge.

bottom of page