top of page

Konkurransereglement for freestyle og slowdance

Generelt:

Det er den enkelte danser og dennes skole/klubb som er ansvarlig for at dette konkurransereglementet følges. Arrangøren og/eller forbundet har rett til å reagere ved brudd på reglementet. Ved høy internasjonal deltakelse kan reglementet justeres av arrangøren.

 

    1. Hvilke konkurranser reglementet gjelder for:

Dette reglementet gjelder for konkurranser i regi av seksjonen Freestyle Norge i NDF.

 

    2. Nivåinndeling:

For freestyle gjelder følgende nivåinndeling: Rekruttering, Litt øvet, Mester, Champion og Elite. I dobbel er det felles Rekruttering/Litt øvet klasse (Åpen klasse), Mester,  og Champion/Elite klasse. Arrangøren kan velge å legge til/slå sammen klasser i dobbel dersom dette er hensiktsmessig.

For slowdance gjelder følgende nivåinndeling: Åpen klasse (Rekruttering/Litt øvet), Mester, Champion og Elite.

Nivå i dobbel bestemmes av beste dansers alder og ferdighetsklasse. Skiller det mer enn en klasse, kan paret gå ned en klasse fra beste dansers nivå. I trio følges nivået til danseren med høyest ferdighetsgrad.

Dersom det konkurreres i andre grener enn de som er listet ovenfor, gjelder reglementet om nivåinndeling så langt dette passer.

 

    3. Opprykksbestemmelser:

Følgende poengskala gjelder for opprykk

Fra rekrutt til litt øvet - 8 poeng

Fra litt øvet til mester - 14 poeng

Fra mester til champ - 21 poeng

 

Opprykk til Elite kan gjøres hele sesongen.

Opprykk fra Champion til Elite etter ent sesong. 2 ganger pr år.

Klasser med totalantall under 5 stykker: ingen med tvunget opprykk

Klasser med totalantall 6-9 stk : 1 plass rykker opp

Klasser med totalantall fra 9 stykker og flere: 1 og 2 plass rykker opp

Sisteplass på rankingliste i Elite etter ent sesong, kan etter ønske rykke ned i Championklasse.

 

Etter nedrykk fra Elite skal danseren uansett og umiddelbart rykke opp igjen dersom danseren oppnår en topp 3 plassering i Champion innen 6 mnd.

 

Nedrykk av ferdighetsklasse kan også gjøres når man bytter aldersklasse, uavhengig av sesong. Her gjelder for øvrig samme regel for opprykk til Elite igjen.

 

Hver skole/klubb kan på skjønnsmessig grunnlag gi dansere opprykk dersom danseren mangler poeng i henhold til skalaen over. Det gjennomføres separat opprykk i freestyle og slowdance. Poengene i de to grenene kan ikke legges sammen for å oppnå raskere opprykk

 

Poengskala:

    4. Antrekk og sminke:

 

Følgende regler gjelder for antrekk.

  • Rekruttering:

Vanlig treningstøy uten sølv, gull, glitter, steiner og paljetter.

  • Litt Øvet:

Drakter kan være sydd av stoffer uten paljetter. Folierte stoffer er tillatt. Steiner, perler og paljetter er ikke tillatt.

  • Mester/Champion/Elite: ingen begrensninger

Hotpants/truse skal til enhver tid dekke rumpa og skrittet. Dobbeldrakter følger Litt Øvet reglement.

 

Følgende regler gjelder for sminke:

  • Det er ikke tillatt med sminke før danseren har fylt 10 år

  • I aldersklasse 10-12 år oppfordres det til moderat sminke.

  • Selvbruning betegnes ikke som sminke.

  • Glitterspray i hår og glitterøredobber av moderat størrelse er tillatt i alle klasser, men ingen annen glitterpynt/tilbehør før Mester.

 

    5. Oppsett og avvikling av runder, presentasjoner/ solospot:

Antall runder i konkurransen settes opp slik at ikke uforholdsmessig mange dansere går ut mellom to runder. I freestyle og i slowdance vil alle utøvere få anledning til å vise seg frem for dommerne minst to ganger. Samtlige uttaksrunder bør ha en minimumslengde på 50 sekunder i freestyle og slowdance. Arrangør kan justere dette noe i forhold til antall dansere på gulvet.

 

Antall dansere per heat: En runde deles opp i det antall heat som er nødvendig for å avvikle runden på en forsvarlig måte. Semifinaler i singel skal alltid avholdes som ett felles heat.

 

Solospotter: I finalene i freestyle er det solopresentasjoner i klassene Champion og Elite. I slowdance er det presentasjoner i høyeste ferdighetsklasse. Varigheten på solopresentasjonen er 30 sekunder i freestyle og 45 sekunder i slowdance. Utøverne i de høyeste ferdighetsklassene skal danse sine presentasjoner en og en. Når musikken stoppes skal danseren avslutte presentasjonen og gå av gulvet. Solospotter gjennomføres kun en gang. Kun i aldersklassene under 10 år vil dansere få lov til å danse på nytt dersom de glemmer seg bort.

 

    6. Musikk og tempo:

Tempoet i freestyle skal spilles i 150-175 bpm. I slowdance er det ingen begrensninger.

 

    7. Trinnvalg og akrobatikk:

Det skal benyttes trinn og bevegelser fra freestyle utdannelsen. For trinnvalg og koreografi for øvrig gjelder bestemmelsene i «The official rules for freestyle competitions & championships» vedtatt av Association of Dance Freestyle Professionals (ADFP).

 

    8. Dommere/ overdommer:

Et dommerpanel skal til enhver tid bestå av dommere fra forskjellige skoler/klubber. Det gjennomføres et dommermøte i forkant av hver konkurranse som ledes av konkurransens overdommer. En overdommer har det overordnede ansvaret for dommerpanelet på konkurransedagen og er dommernes kontaktperson i panelet. Dersom det oppstår uklarheter og tvister i løpet av dagen, er det overdommerens ansvar å få klarhet i hendelser. Overdommer har også siste ordet i slike saker.

 

 

     9. Skifte av skole/ klubb tilhørighet 

Alle dansere vil motta 2 mnd karantene ved evnt bytte av skole/klubb uansett tidspunkt for skiftet.

Dersom danseren foretar skifte 2 ganger el mer innen en 12 mnd periode, vil de få en ytterligere karantene med varighet på 4 mnd. 

Dersom danseren returnerer til skole/klubb hun/han skiftet fra vil karantenen ha varighet på 2 mnd.

 

Dersom skifte er grunnet nedleggelse av skole/klubb står danseren fritt til å bytte og vil ikke motta karantene.

 

Karantenen innebærer at danseren ikke kan delta på konkurranser innen NDF i det gitte tidsrommet. 

 

Brudd på dette reglementet vil føre til advarsler og/eller diskvalifikasjon.

bottom of page