Konkurransereglement for freestyle og slowdance

Generelt:

Det er den enkelte danser og dennes skole/klubb som er ansvarlig for at dette konkurransereglementet følges. Arrangøren og/eller forbundet har rett til å reagere ved brudd på reglementet. Ved høy internasjonal deltakelse kan reglementet justeres av arrangøren.

 

    1. Hvilke konkurranser reglementet gjelder for:

Dette reglementet gjelder for konkurranser i regi av seksjonen Freestyle Norge i NDF.

 

    2. Nivåinndeling:

For freestyle gjelder følgende nivåinndeling: Rekruttering, Litt øvet, Mester, Champion og Elite. I dobbel er det felles Rekruttering/Litt øvet klasse (Åpen klasse), Mester,  og Champion/Elite klasse. Arrangøren kan velge å legge til/slå sammen klasser i dobbel dersom dette er hensiktsmessig.

For slowdance gjelder følgende nivåinndeling: Åpen klasse (Rekruttering/Litt øvet), Mester, Champion og Elite.

Nivå i dobbel bestemmes av beste dansers alder og ferdighetsklasse. Skiller det mer enn en klasse, kan paret gå ned en klasse fra beste dansers nivå. I trio følges nivået til danseren med høyest ferdighetsgrad.

Dersom det konkurreres i andre grener enn de som er listet ovenfor, gjelder reglementet om nivåinndeling så langt dette passer.

 

    3. Opprykksbestemmelser:

Følgende poengskala gjelder for opprykk

Fra rekrutt til litt øvet - 8 poeng

Fra litt øvet til mester - 14 poeng

Fra mester til champ - 21 poeng

 

Opprykk til Elite kan gjøres hele sesongen. De tre best rankede champion danserne i hver aldersklasse ved endt sesong MÅ rykke opp. Alle dansere MÅ bli i Elite i 6 mnd/en sesong før nedrykk til Champion kan gjennomføres. Nedrykk fra elite til Champion gjelder ikke de 6 beste i henhold til rankingliste.

 

I klasser der det er direkte finaler er nedrykk mulig ved endt sesong dersom man ikke er ranket topp 5.

 

Etter nedrykk fra Elite skal danseren uansett og umiddelbart rykke opp igjen dersom danseren oppnår en topp 3 plassering i Champion innen 6 mnd.

 

Nedrykk av ferdighetsklasse kan også gjøres når man bytter aldersklasse, uavhengig av sesong. Her gjelder for øvrig samme regel for opprykk til Elite igjen.

 

Hver skole/klubb kan på skjønnsmessig grunnlag gi dansere opprykk dersom danseren mangler poeng i henhold til skalaen over. Det gjennomføres separat opprykk i freestyle og slowdance. Poengene i de to grenene kan ikke legges sammen for å oppnå raskere opprykk

 

Poengskala:

    4. Antrekk og sminke:

 

Følgende regler gjelder for antrekk.

  • Rekruttering:

Vanlig treningstøy uten sølv, gull, glitter, steiner og paljetter.

  • Litt Øvet:

Drakter kan være sydd av stoffer uten paljetter. Folierte stoffer er tillatt. Steiner, perler og paljetter er ikke tillatt.

  • Mester/Champion/Elite: ingen begrensninger

Hotpants/truse skal til enhver tid dekke rumpa og skrittet. Dobbeldrakter følger Litt Øvet reglement.

 

Følgende regler gjelder for sminke:

  • Det er ikke tillatt med sminke før danseren har fylt 10 år

  • I aldersklasse 10-12 år oppfordres det til moderat sminke.

  • Selvbruning betegnes ikke som sminke.

  • Glitterspray i hår og glitterøredobber av moderat størrelse er tillatt i alle klasser, men ingen annen glitterpynt/tilbehør før Mester.

 

    5. Oppsett og avvikling av runder, presentasjoner/ solospot:

Antall runder i konkurransen settes opp slik at ikke uforholdsmessig mange dansere går ut mellom to runder. I freestyle og i slowdance vil alle utøvere få anledning til å vise seg frem for dommerne minst to ganger. Samtlige uttaksrunder bør ha en minimumslengde på 50 sekunder i freestyle og slowdance. Arrangør kan justere dette noe i forhold til antall dansere på gulvet.

 

Antall dansere per heat: En runde deles opp i det antall heat som er nødvendig for å avvikle runden på en forsvarlig måte. Semifinaler i singel skal alltid avholdes som ett felles heat.

 

Solospotter: I finalene i freestyle er det solopresentasjoner i klassene Champion og Elite. I slowdance er det presentasjoner i høyeste ferdighetsklasse. Varigheten på solopresentasjonen er 30 sekunder i freestyle og 45 sekunder i slowdance. Utøverne i de høyeste ferdighetsklassene skal danse sine presentasjoner en og en. Når musikken stoppes skal danseren avslutte presentasjonen og gå av gulvet. Solospotter gjennomføres kun en gang. Kun i aldersklassene under 10 år vil dansere få lov til å danse på nytt dersom de glemmer seg bort.

 

    6. Musikk og tempo:

Tempoet i freestyle skal spilles i 150-175 bpm. I slowdance er det ingen begrensninger.

 

    7. Trinnvalg og akrobatikk:

Det skal benyttes trinn og bevegelser fra freestyle utdannelsen. For trinnvalg og koreografi for øvrig gjelder bestemmelsene i «The official rules for freestyle competitions & championships» vedtatt av Association of Dance Freestyle Professionals (ADFP).

 

    8. Dommere/ overdommer:

Et dommerpanel skal til enhver tid bestå av dommere fra forskjellige skoler/klubber. Det gjennomføres et dommermøte i forkant av hver konkurranse som ledes av konkurransens overdommer. En overdommer har det overordnede ansvaret for dommerpanelet på konkurransedagen og er dommernes kontaktperson i panelet. Dersom det oppstår uklarheter og tvister i løpet av dagen, er det overdommerens ansvar å få klarhet i hendelser. Overdommer har også siste ordet i slike saker.

 

 

     9. Skifte av skole/ klubb tilhørighet 

Alle dansere vil motta 2 mnd karantene ved evnt bytte av skole/klubb uansett tidspunkt for skiftet.

Dersom danseren foretar skifte 2 ganger el mer innen en 12 mnd periode, vil de få en ytterligere karantene med varighet på 4 mnd. 

Dersom danseren returnerer til skole/klubb hun/han skiftet fra vil karantenen ha varighet på 2 mnd.

 

Dersom skifte er grunnet nedleggelse av skole/klubb står danseren fritt til å bytte og vil ikke motta karantene.

 

Karantenen innebærer at danseren ikke kan delta på konkurranser innen NDF i det gitte tidsrommet. 

 

Brudd på dette reglementet vil føre til advarsler og/eller diskvalifikasjon.