De Norske Danseskoler er alle danseskolene, instruktører og dommere som er organisert innunder Norges Danselærer Forbund.

Norges Danselærer Forbund (NDF) er organisert med følgende styresammensetning:

© 2016 by Norges Danselærerforbund. ©

Proudly created with Camilla Ringstad Arnsten